WHITE TINOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς GDPR

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του www.whitetinos.com, το οποίο ανήκει στην WhiteTinos Luxury Suites (στο εξής «η εταιρία»), προϋποθέτει τη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας.
Συνεπώς, ο επισκέπτης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Αν δεν συμφωνήσει, θα πρέπει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα και να μην κάνει ΠΟΤΕ χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει, αναλόγως με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρία δεν υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες για τυχόν τέτοιες αλλαγές. Αντιθέτως, προτείνουμε να επιστρέφετε περιοδικά στη σελίδα αυτή για να ενημερώνεστε για πιθανές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. Η συνέχεια χρήσης του www.whitetinos.com, ακόμα και μετά από αυτές τις αλλαγές, συνεπάγεται άνευ όρων αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον πελάτη.

Απόρρητο και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχετική Νομοθεσία

Η ιστοσελίδα και τα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρίας είναι σχεδιασμένα ώστε να τελούν σε συμμόρφωση με τους παρακάτω νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

 • Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DPD of year 1995)
 • Γενική Κοινοτική Οδηγία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR of year 2018)

Προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα και γιατί συμβαίνει αυτό

Αυτή η ιστοσελίδα συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

Ανάλυση και χαρτογράφηση της κίνησης στην ιστοσελίδα

Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics για να μελετά την κίνηση και τη δραστηριότητα των επισκεπτών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα ώστε να δούμε τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας και να καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο αναζήτησης και τη χρήση που κάνει το ευρύ κοινό στην ιστοσελίδα μας.
Παρότι τα Google Analytics μπορεί να διαθέτει στοιχεία όπως η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος συσκευής, ο τύπος προγράμματος περιήγησης και το είδος του λογισμικού της συσκευής σας, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας σε εμάς. Τα Google Analytics μπορεί να διαθέτουν και τη διεύθυνση IP σας, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, όμως η Google δεν χορηγεί πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Αντιμετωπίζουμε την Google ως ένα τρίτο μέρος το οποίο επίσης συμμορφώνεται στις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Φόρμες επικοινωνίες και ανταλλαγές email

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email, κανένα από τα δεδομένα τα οποία προσφέρατε δεν θα αποθηκευτεί στην ιστοσελίδα μας, ούτε θα μεταφερθεί ή διοχετευθεί σε τρίτο μέρος υπεργολαβίας επεξεργασίας δεδομένων, όπως αναφέρεται παρακάτω στο σκέλος «Τα τρίτα μέρη υπεργολαβίας επεξεργασίας δεδομένων». Αντιθέτως, αυτά τα δεδομένα θα φτάνουν πάντα σε εμάς μέσω ενός SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Το SMTP είναι ένα πρωτόκολλο για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ διακομιστών. Οι SMTP διακομιστές μας προστατεύονται με πρωτόκολλο SSL, οπότε κάθε περιεχόμενο των email επικοινωνίας είναι διπλά κρυπτογραφημένο πριν αποσταλεί. Η αποκρυπτογράφηση γίνεται από το τοπικό δίκτυο και τις συσκευές μας.

About Cookies

What is a cookie?

The term «cookie» refers to a small data file consisting solely of a set of text information that the site transmits to the web browser on your computer’s hard disk, either temporarily throughout your visit , or sometimes for longer periods, depending on the type of cookie. Cookies perform different operations (for example, you are
distinguished from other site’s visitors or remember certain info for you like your preferences) and are used by most websites to improve your user experience.
Each cookie is unique to your browser and contains some anonymous information. A cookie typically contains the name of the cookie field, the cookie’s lifetime, and a value (usually in the form of a randomly generated unique number).

Types of cookies

The basic types of cookies are described below

 • Session cookies
  These are temporary cookies that remain in the cookie file of your device’s browser only during your visit and are deleted when you close the browser.
 • Persistent cookies
  These remain in the cookie file of your device’s browser even after the browser closes, sometimes for one year or more (the exact length of stay depends on the lifetime of each cookie). Permanent cookies are used when the site administrator may need to know who you are for more than one visit (e.g., to remember your username or your site configuration preferences).
 • First-party cookies
  These are cookies installed on your browser and/or hard drive of your device from the site you are visiting. This includes assigning a unique ID to you, in order to monitor your site navigation. Site creators often use first-party cookies to handle visits and for identification purposes.
 • Third-party cookies
  These are cookies used by third parties, such as social networks to track your visits to the various sites they advertise. The site administrator has no control over these third-party cookies.

Cookies on this site and how to manage them

On this site, we use cookies to improve your user experience. Site functionality will be significantly affected if you disable or disagree with the use of cookies.
See the following information about the third-party cookies we use on this site, including how to disable them and the effect of disabling on the site’s functionality. If you need any help on how to manage certain types of cookies, including how to check or delete them, please visit www.aboutcookies.org.

Google Analytics cookies

Google Analytics cookies are performance analytics/logging cookies that allow us to collect anonymous information about how visitors use our site. These cookies can inform us on how many visitors use the site, the visit’s time and duration, and also provide information on how visitors navigate across the site. This
information helps us improve the way our site works. They are anonymous information and do not contain personal information. The information collected by the Google Analytics cookies about our site is transferred and stored on Google’s servers in accordance with Google’s privacy policy.

For more information on Google Analytics, please visit https://support.google.com/analytics/answer/6004245 You can disable Google Analytics tracking by
visting https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB If you disable these cookies, your activity will not be counted or used in the statistics we collect to improve the services we provide through this site. Website functionality will not be affected.

Video providers cookies

Video providers can place cookies on your device if you watch their video on our site. If you disable these cookies you may not be able to see the embedded videos on our site.

Social Networks cookies

Third-party social networks can place cookies on your device if you choose to share a web page of our site with another third-party Social Network site, by clicking on one of the «share» buttons. If you disable these cookies, you will not be able to share any of our content with third-party social networks

About this site’s web server

All web traffic (file transfer) between this site and your browser is encrypted and transferred via the HTTPS protocol using Secure Sockets Layer (SSL).

Third-party personal data processors

We use a number of third parties to process personal data for us. These Third-party personal data processors have been carefully selected to comply with the legislation mentioned in this document.

Data breaches

For any of your personal information stored in our database, all necessary action will be taken to be secure as possible. We will report any unlawful violation of our database or any third party data processing database to all relevant stakeholders as well as authorities within 72 hours of the violation, if it is obvious that the personal data stored in recognizable form, have been stolen.